Краен срок  за получаване на творбите 10 май 2009 г .  
Обявяване на резултатите от предварителната селекция 22 май  2009 г .  
Обявяване на резултатите от конкурса 2май 2009 г .  
Откриване на изложбата и награждаване    5  юни 2009 г .  

                                   

       

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Национален музей “ЗЕМЯТА И ХОРАТА”

1421 София, бул. “Черни връх“ 4
Международен  фотоконкурс “Земя за всички“
тел.: 02/865 66 39; тел./факс: 02/866 14 57
e-mail: earthforall@gmail.com

Организатор: Петър Делчев