В изложбата ще бъдат включени наградените и други избрани от журито творби, авторите на които ще получат грамота за участие.