Международното жури, съставено от преподаватели, фотографи, журналисти и изкуствоведи определя броя на наградите и разпределянето им и селекционира творбите за фотоизложбата “Земя за всички”.

Решенията на журито са безусловни, окончателни и не подлежат на промяна.