Какво ще оставим след нас? На кого са Слънцето и Земята, въздухът и водата, растенията и животните? А хората ?. . .  Пред кого сме отговорни за състоянието на Природата? Ще скърби ли някой, ако утре човешкият род изчезне от Земята? Пленници на своята цивилизация и нейната потребителска ценностна система, всички търсим отговор на тези въпроси. Може би и произведенията на фотографското изкуство ще ни помогнат да ги намерим! До сега никой биологичен вид не е имал такава власт над природата, каквато ние имаме днес. В ръцете ни е не само собственото ни бъдеще, но и бъдещето на всички живи същества, с които живеем заедно на Земята.

Главната цел на конкурса е да импулсира творците на фотографското изкуство за създаване на произведения, посветени на Земята и опазването на живота, пробуждането на екологичната съвест на хората и осъзнаването на личната им отговорност. По този начин участниците в конкурса ще съдействат за изграждане на справедлив свят на устойчиво развитие, в който хората ще живеят в хармония с Природата и помежду си.