ЗЕМЯТА - НАШ ОБЩ ДОМ

    Хармонията в природата

    Екологични катастрофи и бедствия

    Нищета и свръхбогатство 

    Светът в който искам да живея

   

ЧОВЕКЪТ - СЪЗИДАТЕЛ И РАЗРУШИТЕЛ

     Грижовност към Земята

     Миннодобивна дейност и рекултивация

     Човекът и градът

     Безразличният, отчужден и самотен човек

     Осакатената природа

     Война и тероризъм

     Отпадъци и сметища – емблема на съвременното общество

 

МНОГОЛИКАТА ПРИРОДА

    Художник и ваятел

    Геоложки феномени

    Земните стихии

    Непознатата природа  

    Кристалите - неувяхващи цветя на природата

    Микро- и макроструктури в природата

    Моите любимци в живата и неживата природа