УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички любители и професионални фотографи.

Не се изисква такса за участие.

Участващите творби трябва да са оригинални - собственост на автора.

За участие в конкурса се изисква фототворбите, придружени с попълнен формуляр за участие (може да бъде изтеглен от http://earthandman.org/earthforall да бъдат  изпратени на e-mail: earthforall@gmail.com

Фототворбите трябва да бъдат в цифров вид - JPEG, не по-големи от 1 МВ и от 850 пиксела по дългата страна или 20/30 см при 72 dpi.

Максималният брой на участващите творби е 5. Те могат да бъдат снимка или серия от снимки (не повече от 4 снимки в серия).

Творбите могат да бъдат цветни или черно-бели.

Творби, неотговарящи на тематичния обхват на фотоконкурса се дисквалифицират.

Фотоколажи, снимки - грубо ретуширани дигитално и съдържащи надписи и графики, не се допускат.

Всички допуснати след предварителната селекция от локално жури творби ще се публикуват в http://earthforall.info, където ще се представя актуална информация, резултатите и др.

Организационният комитет не носи отговорност за каквито и да е претенции или оплаквания от заснети лица. Такава отговорност носи авторът.

Организаторите на конкурса не носят отговорност, ако дадена фотография бъде копирана и използвана с комерсиална цел, въпреки предупреждението в сайта.

Избрани от журито фототворби, участващи в изложбата, могат да се ползват с некомерсиална цел за популяризация на фотоконкурса.